Inträdesdatum  • Inträde kan inte sökas retroaktivt.
  • Inträde sker per den första i angiven månad.
  • Inträde kan genomföras även innevarande månad.
  • Vid övergång från annat förbund och a-kassa ange nästkommande månad, för att undvika dubbla medlemskap.

Personuppgifter


Arbetsplatsuppgifter


 ?

Tidigare medlemskap


?

Skriv under medGenom att klicka på bli medlem godkänner du våra användarvillkor